Strategický plán města Hrob – doplnění informací

V současnosti probíhá ve městě Hrob zpracování Strategického plánu rozvoje města na příštích cca 10 let. Dne 16.května 2016 se poprvé sešla pracovní skupina, která se přípravou strategického plánu zabývá. Pracovní skupina se seznámila s Profilem města Hrobu, provedla jeho úpravy a doplnění. Zároveň se seznámila s výsledky průzkumu názorů obyvatel města, který proběhl v dubnu 2016. Průzkumu se aktivně zúčastnilo celkem 115 respondentů, kteří odpověděli a vyjádřili své názory na různé oblasti života ve městě. Pracovní skupina došla k závěru, že je třeba účastníkům průzkumu poděkovat za ochotu přispět ke zjištění dobrých a méně dobrých stránek života ve městě, avšak celkový počet navrácených dotazníků neodpovídá potřebě průzkumu. Nabízí proto ostatním obyvatelům, aby doplnili průzkum jednoduchým anonymním vyjádřením, které v papírové formě doručí na městský úřad, nebo do Infocentra.

Celý příspěvek…