Uzavírka Mlýnské ulice

V termínu od 15.8.2016 do 31.8.2016 bude úplná uzavírka místní komunikace č. 3a v Mlýnské ulici, od č.p. 174 k č.p. 134 z důvodu provádění stavebních – výkopových prací (nutnost příčného překopu vozovky a uložení kanalizačního potrubí v hloubce 3 – 4 m) v rámci akce „TP 010 023, Hrob, Mlýnská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Rozhodnutí zde << Uzavírka-rozhodnutí >>

Objížďka povede po trase (pro oba směry) ulicí Teplická a ulicemi ve Verneřicích (znázorněno v grafické příloze <<Mapa uzavírky >>).

Nařízenou objížďkou bude v termínu 15.8.2016 – 31.8.2016 vedena i autobusová doprava.
Zastávky „Hrob – Mlýny“ pro autobusy č. 485, 492, 493 a 524 budou dočasně zrušeny a nahrazeny zastávkami před domem Mlýny 26 a naproti domu Verneřice 119.  << Zastávky-mapa >>