Informace o platbách poplatků v roce 2016

Platby poplatků v roce 2016 je možné provést v pokladně v přízemí Městského úřadu Hrob nebo převodem na účet číslo 19-1060451369/0800

poplatek ze psů                200,- Kč VS 1341
další pes                            300,- Kč VS 1341
svoz odpadu                     350,- Kč za osobu, VS 1340
pronájem pozemků (částka dle smlouvy) – VS 21313639

Pro správnou identifikaci poplatníka je třeba uvést do poznámky za koho platbu provádíte.
Pro další informace můžete kontaktovat pracovníky úřadu na uvedených telefonních číslech na úvodní stránce.