Informace z úřadu


Strategický plán rozvoje Města Hrob
schválený Zastupitelstvem města Hrob dne 14.prosince 2016 usnesením číslo 13/16/6.
ANALYTICKÁ ČÁST

NÁVRHOVÁ ČÁST
NÁZORY OBČANŮ


Termíny svatebních obřadů pro rok 2017 


Oznámení
Z důvodu rekonstrukce obřadní síně Městského úřadu Hrob nebudou zde až do odvolání prováděny svatební obřady. Ve schválených termínech svatebních obřadů lze provést  na jiném vhodném místě po dohodě s matrikářkou.
Děkujeme za pochopení. 


Platby poplatků v roce 2017 
je možné provést v pokladně v přízemí Městského úřadu Hrob nebo převodem na účet číslo 19-1060451369/0800
poplatek ze psů         200,- Kč VS 1341
další pes                      300,- Kč VS 1341
(do 31.3.2017)
svoz odpadu               350,- Kč za osobu, VS 1340                    
(do 30.6.2017)

pronájem pozemků (částka dle smlouvy) – VS 21313639
(do 29.2.2017)
Pro správnou identifikaci poplatníka je třeba uvést do poznámky za koho platbu provádíte.
Pro další informace můžete kontaktovat pracovníky úřadu na uvedených telefonních číslech na úvodní stránce.


Veřejná sbírka na záchranu kostela Vzkříšení v Hrobu

Město Hrob oznamuje konání veřejné sbírky pro „Získání finančních prostředků na projekt pro záchranu Evangelického kostela Vzkříšení v Hrobu“.
Finanční příspěvky lze zasílat na bankovní účet u ČSOB a.s. Teplice číslo 247 909 005 / 0300.
Předem děkujeme za finanční příspěvky.

Aktuální stav k 31.1.2017:     6 900,- Kč


 Svoz BIO odpadu od občanů


 Provozní doba stanoviště kontejnerů – 2017


DOTAČNÍ PROGRAM na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)


Stanovení ceny za DVD

Napsat komentář